Наказ

Про запобігання та протидію булінгу,

створення безпечного освітнього середовища

в Дулицькому НВО на 2019/2020 н.р.

20 серпня 2019 року № 70

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»,Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 ,Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», листів Міністерства освіти і науки України №1/11-881 віж 29.01.2019 року «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню)», від 27.06.2019 року № 1/9 -414 «Деякі питання щодо створення у 2019-2020 навчальному році безпечного освітнього середовища ,формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»,наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 11.01.2019 № 09 «Про запобігання булінгу в системі освіти Київської області»,наказу відділу освіти Сквирської райдержадміністрації від 01 лютого 2019 року № 30 «Про запобігання булінгув закладах освіти Сквирського району» , з метою попередження в Дулицькому НВО насильства та булінгу (цькування), сприяння реалізації права осіб, постраждалих від булінгу, та ефективного реагування на факти насильства в закладах освіти

НАКАЗУЮ

1. Розробити та затвердити План-заходів щодо профілактики булінгу в Дулицькому НВО в 2019/2020 навчальному році

(додаток додається)

2. Заступнику директора з навчально- виховної роботи Ковальчук А.Є.:

2.1. Ознайомити педагогічних працівників з План-заходів щодо профілактики булінгу у 2019/2020 навчальному році в Дулицькому НВО.

3.2. Проводити просвітницьку роботу спільну з іншими службами з питань безпечного середовища серед учнів та підлітків.

3.3. Розробити спільно з МО класних керівників та учнівським самоврядуванням правила поведінки учнів у школі та слідкувати за їх дотриманням. До 15.09.2019

3.4. Постійно контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між дітьми протягом 2019/2020 навчального року.

3 5. Своєчасно виявляти батьків які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання учнів.

Протягом 2019/2020 н.р.

4. Взяти під особистий контроль виконання План-заходів щодо профілактики булінгу в НВО у 2019/2020 навчальному році.

Постійно

5. Питання організації безпечного середовища тримати на постійному контролі.

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ковальчук А.Є., забезпечити належний контроль за чергуванням вчителів.

7.Педагогічним працівникам:

7.1.Забезпечити виконання План-заходів щодо профілактики булінгу в НВО у 2019/2020 навчальному році

7.2.Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до одного.

Протягом 2019/2020 н.р.

7.3. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного)

Протягом 2019/2020 н.р.

7.4. Терміново інформувати адміністрацію навчального закладу про будь-які випадки неправомірного поводження працівників або учнів до інших учнів.

7.5. Використовувати різноманітні методи роботи для профілактики булінгу.

8.Класним керівникам 1-11 класів:

8.1.Забезпечити щоденний контроль за станом кожної дитини з метою попередження проявів насильства або негативний явищ.

Постійно

8.2. Створювати позитивну атмосферу в учнівському колективі.

8.3. Терміново повідомляти адміністрацію школи щодо порушень правил безпечного освітнього простору.

8.4. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків щодо безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи.

8.5. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

8.6. При плануванні виховної роботи на 2019/2020 навчальний рік передбачити дієві заходи і форми роботи з профілактики дитячих правопорушень та безоглядності.

8.7. Посилити індивідуальну роботу з учнями , схильними до правопорушень та їх батьками.

8.8. Проводити години спілкування «Мобінг», «Булінг».

8.9. Розробити спільно з учнями правила поведінки у класі і слідкувати за їх дотриманням.

9. Практичному психологу Василівській А.Ю.:

9.1. Забезпечити ефективне функціонування соціально-психологічної служби з питань створення безпечного освітнього середовища.

9.2. Забезпечити здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді.

9.3. Розробити індивідуальні програми психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику».

За потребою

9.4. Здійснювати психолого-педагогічний контроль за індивідуальними та сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної поведінки та жорстокості; своєчасне виявлення учнів, схильних до агресивної поведінки, методом педагогічної і психологічної діагностики.

9.5. Забезпечити проведення соціально-психологічних досліджень серед здобувачів освіти з питань попередження насильства в сім’ї, булінгу та розробити рекомендації з питань створення безпечного освітнього середовища в гімназії.

9.6. Проводити спостереження за міжособистісною поведінкою учнів, проводити опитування усіх учасників освітнього процесу.

9.7. Проводити діагностику стану психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу зі сторони своїх однокласників.

9.8. Спланувати профілактично-просвітницьку роботу щодо попередження і подолання булінгу.

9.9.Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

10. Шкільному бібліотекою Грабовецькій О.М. створити в бібліотеці постійнодіючі тематичні виставки з питань безпечного освітнього середовища.

11. Зобов’язати вчителів та персонал школи тримати на контролі виконання даного наказу та терміново повідомляти адміністрації у разі виявлення порушень з питань безпечного освітнього середовища.

12. Координацію за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з навчальної та виховної роботи Лукову Л.В. та Ковальчук А.Є.

Директор НВО___________________Л.М.Тупайло

З наказом ознайомлені:

Додаток 1

до наказу Дулицького НВО

20 серпня 2019 р. №70

ПЛАН

заходів щодо профілактики булінгу Дулицького НВО

2019/2020 навчальний рік

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

Батьки здобувачів освіти

Вересень

Директор

Тупайло Л.М.

2

Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

Методична кухня класних керівників

Жовтень

Заступник директора з ВР

Ковальчук А.Є.

3

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

1 – 11

Упродовж року

Практичний психолог

Василівська А.Ю.

4

Контроль стану попередження випадків булінгу

Нарада при директорі

Квітень

Директор

Тупайло Л.М.

5

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Березень

Заступник директора з ВР

Ковальчук А.Є.

6

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогічний колектив

Упродовж року

Заступник директора з ВР

Ковальчук А.Є.

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків

1-4

Упродовж року

Класні керівники

1-4 кл.

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-11

Упродовж року

Класні керівники

1-11 кл.

3

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

5 – 11

Упродовж року

Учителі інформатики

4

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

1-11

Упродовж року

Класоводи, учителі літератури, історії

5

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

1-11

10-14 грудня

Класні керівники, учитель правознавства

Психологічний супровід

Діагностичний етап

1

– Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

– опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

- діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

– дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

Усі категорії учасників освітнього процесу

Упродовж року

(За потребою)

Класні керівники

1-11 кл.

2

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

Вересень

Практичний психолог

Василівська А.Ю.

3

Діагностика стану психологічного клімату класу

1-11

Упродовж року

Практичний психолог

4

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

Упродовж року

Практичний психолог

5

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

Упродовж року

Практичний психолог

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

1-11

Упродовж року

Класні керівники

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

1-11

Упродовж року

Практичний психолог

3

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

За запитом

Січень – Лютий

Заступник директора з ВР

Ковальчук А.Є.

4

Інформаційна робота через інтернет-сторінки

Упродовж року

Заступник директора з ВР

Ковальчук А.Є.

Н А К А З

05 березня 2020 року № 17

Про запобігання та протидію булінгу,

створення безпечного освітнього середовища

в Дулицькому НВО на ІІ семестр 2019/2020 н.р.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 11.01.2019 № 09 «Про запобігання булінгу в системі освіти Київської області», на виконання листа департаменту освіти і науки від 25.03.2019 № 12.01-13\938, листа Міністерства освіти і науки України від 19.03.2019 № 1\11-2723 «Щодо дотримання прав дітей під час освітнього процесу», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 N 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 11.02.2020 року № 1/9-80 «Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», наказу відділу освіти Сквирської райдержадміністрації від 01 лютого 2019 року № 30 «Про запобігання булінгу в закладах освіти Сквирського району», з метою створення безпечного освітнього середовища, попередження в системі освіти району булінгу (цькування), сприяння реалізації права осіб, постраждалих від булінгу, та ефективного реагування на факти насильства в закладах освіти,

НАКАЗУЮ

  1. Створити комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) у складі:

Голова комісії – Тупайло Л.М., директор Дулиуького НВО;

Заступник голови комісії – Ковальчук А.Є., заступник з навчально-виховної роботи

Секретар – Біляк Н.В.

Члени комісії:

· Очалюк Д.В., вчитель початкових класів;

· Плеханова Т.М., класний керівник 5 класу;

· Гашенко А.П.,класний керівник 6 класу;

· Кизило В.О., класний керівник 7 класу;

· Біляк В.Ф.,класний керівник 8 класу;

· Батько/мати учня з яким стався випадок булінгу, член комісії

· Класний керівник – в якому стався випадок булінгу,член комісії.

  1. Визначити Порядок реагування на випадки булінгу у Дулицькому НВО (Додаток 1).
  2. Затвердити план заходів, спрямованих на створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу та забезпечити його виконання. (Додаток 2).
  3. Затвердити зразок заяви про випадок булінгу (цькування) (додаток 3).
  4. Затвердити форми журналів рестрації заяв про випадки булінгу та реєстрації рішень комісії з розгляду випадків боулінгу (цькування) (додаток 4).
  5. Розмістити на веб-сайті навчального закладу інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу, номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи, план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядок подання та розгляду (з обов’язковим дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі освіти, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та інформацію про відповідальність осіб, причетних до булінгу

березень 2020 р.

  1. Передбачити розгляд питань щодо виявлення фактів насильства та запобігання їх повторенню на засіданнях тренерських рад, нарадах, батьківських зборах

постійно.

  1. Налагодити співпрацю зі службою у справах дітей та сім’ї, відділом ювенальної превенцї Сквирського Національної поліції України у Київській області.

9. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ковальчук А.Є..

9.1 опрацювати з працівниками нормативно-правові акти України щодо протидії булінгу та жорстокому поводженню з дітьми

березень -квітень 2020 р.;

9.2 проводити правопросвітницьку роботу з працівниками з метою запобігання і протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми та булінгу, недопущення порушень прав учасників освітнього процесу, захисту та відновлення порушених прав

постійно.

10 Працівникам навчального закладу:

10.1. терміново повідомляти адміністрацію школи про випадки жорстокого поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення та вживати відповідних заходів для його припинення

10.2. своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення та вживати відповідних заходів для його припинення

10.3. забезпечувати соціально-психологічний супровід (патронаж) здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу, спільно з психологічною службою закладів загальної середньої освіти та сектору освіти Сквирської РДА

10.4.. проводити правопросвітницьку роботу з вихованцями з метою запобігання і протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми та булінгу, недопущення порушень прав учасників освітнього процесу, захисту та відновлення порушених прав

11.Відповідальному за веб-сайт закладу:

розмістити на веб-сайті закладу правила поведінки здобувача освіти у закладі освіти, інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу, номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи, плани заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядок подання та розгляду (з обов’язковим дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та інформацію про відповідальність осіб, причетних до булінгу

постійно.

12.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Директор НВО ____________Л.М.Тупайло

Додаток 1

до наказу Дулицького НВО

05 березня 2020 року № 17

П О Р Я Д О К

реагування на випадки булінгу (цькування) в Дулицькому НВО

Педагогічні та інші працівники навчального закладу у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов'язані:

- вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

- за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

- звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

- повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, директора Тупайло Л.М. або інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає директор закладу – Тупайло Л.М.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

Директор Дулицького НВО у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

- невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

- за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

- повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

- повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

- скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

Голова комісії - директор Дулицького НВО організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду.

Голова комісії визначає функціональні обов'язки кожного члена комісії.

У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії – Ковальчук А.Є.

У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії обов'язки голови комісії виконує один із членів комісії, який обирається комісією за поданням її секретаря.

У разі відсутності секретаря комісії його обов'язки виконує один із членів комісії, який обирається за поданням голови комісії або заступника голови комісії.

Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії , що оформлюється наказом директора закладу освіти.

Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі, де стався випадок булінгу (цькування); з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

Діяльність комісії здійснюється на принципах:

· законності;

· верховенства права;

· поваги та дотримання прав і свобод людини;

· неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування);

· відкритості та прозорості;

· конфіденційності та захисту персональних даних;

· невідкладного реагування;

· комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування);

· нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних".

Члени комісії мають право та зобов’язані:

- ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;

- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

- брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

- висловлювати окрему думку усно або письмово;

- вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

- особисто брати участь у роботі комісії;

- не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

- виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов'язками, доручення голови комісії;

- брати участь у голосуванні.

Члени комісії: здійснюють:

- збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу освіти; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об'єктивного розгляду заяви;

- розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать:

- оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин;

- визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі, де стався випадок булінгу (цькування);

- моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів;

- надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками;

- надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.

Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, що оформлюється наказом керівника закладу освіти.

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов'язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:

- ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

- ставити питання по суті розгляду;

- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

Додаток 2

до наказу Дулицького НВО

05 березня 2020р. № 17

План заходів, спрямований на створення в Дулицькому НВО безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгуу ІІ семестрі 2019/2020 н.р.

Заходи

Терміни виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

березень

Директор

2

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування)

березень

Директор

3

Організація механізмів звернення про випадки булінгу (цькування)

березень

Директор

4

Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти

березень

Відповідальний за роботу сайту школи

5

Створити в бібліотеці постійно діючі тематичні виставки з питань безпечного освітнього середовища.

квітень

Бібліотекар

6

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування)

травень

Директор

7

Виступ на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі

Квітень-травень

Директор

Робота з тренерами та іншими працівниками закладу освіти

8

Проведення навчальних семінарів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування.

березень

Директор

9

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з технічним персоналом.

квітень

Директор

Робота з учнями

10

Проведення бесід для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Впродовж року

Кл. керівники 9-11 класів

11

Бесіди для учнів середніх і старших класів

Впродовж року

Кл. керівники 5-8 класів

12

Бесіди для молодших школярів (1-4-й класи).

Впродовж року

Вчителі початкових класів

Робота з батьками

13

Тематичні загальношкільні батьківські збори

квітень

Директор

14

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

квітень

Директор

15

Тематичні батьківські збори в класах

травень

Тренери

16

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

За потреби

директор

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

17

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності

2 рази на рік

Адміністрація школи, колектив закладу

18

Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

Щомісяця

Директор

19

Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів

Травень- червень

Заступник директор з навчально-виховної роботи

Додаток 3

до наказу Дулицького НВО

05 березня 2020р. № 17

Зразок заяви про випадок булінгу

Директору Дулицького НВО

Тупайло Л.М.

________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

______________________________

(адреса проживання)

___________________________

(контактний телефон)

ЗАЯВА

Зміст заяви викладається довільно.

В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг (цькування).

Вказується відомості про потерпілого (жертви булінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за наявності).

__________ __________

(дата) (підпис)

Додаток 4

до наказу Дулицького НВО

05 березня 2020р. № 17

Журнал

реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування)

№ з/п

Дата прийняття заяви

Прізвище,ім'я ,по батькові заявника

(здобувач освіти,батьки,законні представники,педагогічний працівник,інші особи)

Контактна інформація заявника

(адреса проживання,телефон)

Короткий зміст заяви

Прізвище,ім'я.по батькові та посада особи,яка прийняла заяву

Журнал

реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

№ з/п

Дата засідання комісії

Номер рішення

Рішення та рекомендації комісії

ПІБ та посада

членів комісії

Підписи членів комісії

Кiлькiсть переглядiв: 78